Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom att över hälften av alla män tappar hår, så här kommer en snabbkurs i manligt håravfall:

Vi har omkring 100 000 hårsäckar i vår hårbotten där varje hårsäck är potentiellt hårbildande. Hårsäcken rör sig mellan tre olika faser i en livscykel. I den första fasen (anagen fas) befinner sig hårsäcken i ett tillväxtstadium – blodtillförseln och tillgången på så kallade tillväxtfaktorer är god. I de två senare faserna (katagen och telogen fas) avtar näringstillförseln till hårsäcken som så småningom går in i ett vilostadium och hårstråt faller av.

Hos unga människor som ännu inte drabbats av håravfall befinner sig omkring 90% av skalpens hårsäckar i tillväxtstadiet – håret kommer att uppfattas som tätt och frodigt. Vid androgen alopeci, manligt håravfall, sker en förskjutning och en större andel hårsäckar kommer istället att befinna sig i sitt vilostadium – håret kommer att uppfattas som tunnare. Hårsäckar som under längre tid befinner sig i vilofas tappar så småningom förmågan att återgå till tillväxtfas.

Vid en PRP-behandling tillför FRANK:s läkare och sjuksköterskor tillväxtfaktorer utvunna ur ditt eget blod till hårsäcken för att hålla hårsäcken i tillväxtfasen så länge som möjligt. 

Boka en kostnadsfri konsultation idag!