Vad är tunnhårighet?

Man märker det ofta när mer hår än vanligt fastnar i hårborsten eller ligger i golvbrunnen efter morgonduschen. Eller när påpekandet kommer från en vän man inte har träffat på länge. Det finns många orsaker till tunnhårighet. Vi går igenom de vanligaste orsakerna nedan.

 

  • Stress eller psykisk påfrestning kan leda till diffust håravfall. Drabbar ofta kvinnor och kännetecknas av att man fäller mycket hår från skalpen under en kortare tid.
  • I samband med förlossning upplever många kvinnor att håret blir tunnare eller av sämre kvalitet. Det beror på att hårsäcken under graviditeten har befunnit sig i tillväxtfas. Efter förlossningen går hårsäcken tillbaka till vilofas och släpper sitt hårstrå, innan den börjar på ny kula. Tillståndet är självbegränsande, och håret kommer att växa ut igen, även om det kan ta flera månader.
  • Män som långsamt blir tunnare över vikar, krona och området däremellan lider sannolikt av manligt håravfall. Det är genetiskt betingat och det finns flera sätt att angripa denna tunnhårighet.
  • Att ständigt gå med håret uppsatt i en knut sliter på hårsäckarna och kan leda till att hårstråna släpper, och att hårsäcken behöver en återhämtningsperiod innan den börjar producera hår igen. Tillståndet kallas traktionsalopeci.
  • Vid fläckvis håravfall uppstår en kal, välavgränsad fläck på huvudet eller annan plats på kroppen. Ofta brukar håret växa tillbaka spontant efter några månader.

 

Vad kan jag göra för att motverka tunt hår?

Det finns knep för att ge en illusion av att håret är tjockare än det egentligen är. Ett bra schampo till exempel ger ökad volym till håret: när varje enskilt hårstrå optimeras till sitt bästa skick ökar möjligheterna för att håret i sin helhet ska uppfattas som tjockare. En del använder också hårfibrer som en del i sin morgonrutin. Hårfibrer är en naturlig produkt i bomull som appliceras i håret för att dölja kala fläckar och ge intryck av ett tätare hår. Hårfiber tar en halv minut att applicera och sitter kvar under dagen.

I de fall där tunnhårigheten beror på att hårsäckarna gått i ide och lagt sig i vilofas (manligt håravfall och diffust håravfall är exempel på tillstånd där hårsäckarna tagit långledigt), finns det andra behandlingsalternativ. En del använder PRP-behandling – blodplättsrik plasma – som injiceras i skalpen i syfte att driva in hårsäckarna i aktiv fas där de kan börja producera hår igen. PRP utvinns från ett vanligt blodprov i armen och behandlingen brukar vara klar på 45 minuter. Vid manligt håravfall finns särskilt framtagna läkemedel som kan motverka håravfallet och ge ökad håråterväxt. Läkemedel är dock behäftade med biverkningar och bör diskuteras med läkare innan behandling påbörjas.

Vid långt framskriden tunnhårighet finns det ibland inte längre någon räddning för hårsäckarna. De har helt enkelt tappat sin förmåga att producera hårstrån. Det här är ofta ett senare stadie hos män som drabbats av manligt håravfall. Behandling med PRP eller läkemedel brukar vara verkningslöst. För att få tillbaka håret kan man istället flytta hårsäckar från ett område som inte drabbats av håravfall (vanligen nacken) till områden med gles hårväxt (vanligen vikar, hjässa), i en process som kallas hårtransplantation.