En behandling för håravfall hos FRANK

Ditt första besök på FRANK inleds i regel med en konsultation. Du kommer att få berätta om ditt håravfall, hur länge det pågått och vilka besvär du upplever av det. Din hårbotten kommer att undersökas under förstoring med ett så kallat trichoskop, för att bedöma om det finns förutsättningar för håråterväxt med PRP-behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att PRP-behandling driver in hårsäckarna i aktiv fas, under vilken de kan producera hår. Vid långt framskridet håravfall har hårsäckarna ofta tillbakabildats, vilket innebär att det saknas möjlighet för nytt hår att växa fram. Vid konsultationen kommer du att få besked om det finns hårsäckar att behandla. Om förutsättningar för håråterväxt finns, och du väljer att gå vidare med en behandling, kan du välja att genomföra den direkt i anslutning till konsultationen, eller boka en tid för behandling på ett annat datum. Behandlingen går till enligt följande.

Ett blodprov kommer vid behandlingens början att tas från armvecket med hjälp av en nål. Blodet kommer sedan att centrifugeras för att skilja plasman från det övriga blodet. Den del av plasman som är rik på trombocyter kommer att användas för injektion i de platser av din skalp som är i behov av behandling. Nålsticken känns, men de flesta brukar tolerera behandlingen utan bedövningsmedel.

Om du ändå önskar bedövningsmedel finns det tillgängligt. Behandlingen tar sammanlagt cirka 45 minuter, och du kan gå tillbaka till ditt arbete direkt efter. PRP är en enkel och effektiv behandling för tunnhårighet, och kan användas vid håravfall hos både män och kvinnor. PRP är en naturlig behandling utan biverkningar som använder kroppens egen förmåga till läkning.

Att tänka på inför en PRP-behandling

 • Ta inga antiinflammatoriska läkemedel, t ex ibuprofen, 48 timmar innan PRP-behandlingen.
 • Du kan däremot ta en Alvedon två timmar före behandlingen.
 • Vi rekommenderar att du tvättar håret på behandlingsdagens morgon. Använd sparsamt med hårprodukter.
 • Nålsticken känns, men de flesta brukar klara behandlingen utan bedövningsmedel. Om du ändå önskar bedövningsmedel finns det tillgängligt.
 • Behandlingen tar sammanlagt cirka 45 minuter.

Att tänka på efter en PRP-behandling

 • Vanligen ges tre behandlingar men fyra veckors mellanrum, följt av en fjärde behandling efter ytterligare tre månader. Resultatet, med ett fylligare och starkare hår, brukar ha växt fram efter cirka tre till fyra månader.
 • Efter behandlingen kan du känna en lättare spänningshuvudvärk som brukar avta inom ett par timmar. Det går bra att ta en Alvedon.
 • Eftersom behandlingen sker genom små nålstick i skalpen eller huden kan det efter behandlingen också förekomma mindre mängder torkat blod på de platser som behandlats. Det går bra att använda en kompress som fuktas med vanligt kranvatten för att torka bort det torkade blodet.
 • Du kan återgå till ditt arbete samma dag.
 • Det går bra att tvätta håret samma kväll.
 • Vi rekommenderar att du väntar med fysisk aktivitet till dagen efter behandlingen.
 • I ovanliga fall kan ett litet blåmärke i armvecket uppstå i samband med blodprovstagningen.
 • I mycket sällsynta fall kan en infektion i den del av huden som behandlats med PRP uppstå. Det märker du genom tilltagande svullnad, rodnad och smärta. Kontakta i så fall FRANK så ordnar vi en snar bedömning av det behandlade området.