Vad innebär ärftligt håravfall?

Ärftligt håravfall, eller androgen alopeci, är den vanligaste typen av håravfall. Ärftligt håravfall kan drabba både män och kvinnor men är betydligt vanligare bland män. Ärftligt håravfall drabbar mer än hälften av alla män och brukar börja vid 25-årsåldern, men kan hos en del debutera redan i tonåren. Då orsaken till ärftligt håravfall är drivet av androgener (manliga könshormon), kallas ärftligt håravfall ibland också för manligt håravfall, även om det också kan drabba kvinnor.

De områden som drabbas av ärftligt håravfall är i första hand hårfästet vid pannan, vikar, kronan och området mitt på hjässan. Håravfallet beror på att hårsäckarna, som producerar hårstrån, har en medfödd känslighet för den aktiva formen av testosteron (DHT). DHT driver med tiden in hårsäckarna i vilofas och de tappar förmågan att producera hårstrån av lika god kvalitet som tidigare. Med tiden tillbakabildas hårsäckarna helt och hållet i en process som kallas miniatyrisering, och förmågan att producera nya hårstrån är då helt förlorad. Varför endast en del av huvudets hårsäckar drabbas av ärftligt håravfall, och varför en del människor inte drabbas överhuvudtaget, känner man idag inte till.

Ärftligt håravfall hos kvinnor

Ärftligt håravfall drabbar också kvinnor. Det är däremot inte lika vanligt. Kvinnligt håravfall börjar i regel senare i livet, kring 40-årsåldern. Mönstret för håravfallet skiljer sig också från det hos män, och medför hos kvinnor oftare en mer diffus förtunning av håret. 

Vilka behandlingar finns vid ärftligt håravfall?

Det finns flera sätt att behandla ärftligt håravfall. PRP-behandling, blodplättsrik plasma, är en naturlig metod där kroppens egen förmåga till läkning används. Ett vanligt blodprov tas från armen. Blodets trombocyter (blodplättar), isoleras därefter tillsammans med blodplasman och injiceras med nålstick på det område där man vill stimulera hårsäckar att gå in i aktiv fas.

Finasterid är ett läkemedel som hämmar omvandlingen av testosteron till DHT. Mängden DHT i blodet kommer därför att minska och hårsäcken kan därför inte exponeras för DHT i samma utsträckning. Effekten blir att fler hårsäckar kommer befinna sig i aktiv fas och därmed producera hårstrån av bättre kvalitet. Finasterid är ett receptbelagt läkemedel och därtill behäftat med en biverkningsprofil som är viktig att känna till inför att man påbörjar behandling. 

Minoxidil är ett annat läkemedel som också har effekt på hårsäckens funktion. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men bland annat tror man att ökad blodtillförsel till hårsäcken spelar in. Minoxidil levereras i sprayform och används morgon och kväll i hårbotten. Läkemedlet är receptfritt.

Vid långt framskridet håravfall har hårsäckarna genomgått en miniatyrisering och ofta tillbakabildats helt. Det innebär att det inte längre finns några förutsättningar att väcka hårsäckarna till liv. På män ser man ofta en hudyta från panna till krona helt utan, eller med mycket gles, hårväxt. Vid sådana här fall kommer läkemedel eller PRP ha ingen, eller mycket begränsad effekt. Man kan då istället överväga att transplantera hår från ett så kallat givarområde med rik behåring (ofta nacken) till det drabbade mottagarområdet.

Vill du veta mer om ärftligt håravfall? Boka in en kostnadsfri konsultation hos FRANK Stockholm