prp behandling hår

PRP Hår

Från 0 kr
PRP Man - Skägg - FRANK Stockholm

PRP Skägg

Från 0 kr

En behandling för håravfall hos FRANK

Ditt första besök på FRANK inleds i regel med en konsultation. Du kommer att få berätta om ditt håravfall, hur länge det pågått och vilka besvär du upplever av det. Din hårbotten kommer att undersökas under förstoring med ett så kallat trichoskop, för att bedöma om det finns förutsättningar för håråterväxt med PRP-behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att PRP-behandling driver in hårsäckarna i aktiv fas, under vilken de kan producera hår. Vid långt framskridet håravfall har hårsäckarna ofta tillbakabildats, vilket innebär att det saknas möjlighet för nytt hår att växa fram. Vid konsultationen kommer du att få besked om det finns hårsäckar att behandla. Om förutsättningar för håråterväxt finns, och du väljer att gå vidare med en behandling, kan du välja att genomföra den direkt i anslutning till konsultationen, eller boka en tid för behandling på ett annat datum. Behandlingen går till enligt följande.

Ett blodprov kommer vid behandlingens början att tas från armvecket med hjälp av en nål. Blodet kommer sedan att centrifugeras för att skilja plasman från det övriga blodet. Den del av plasman som är rik på trombocyter kommer att användas för injektion i de platser av din skalp som är i behov av behandling. Nålsticken känns, men de flesta brukar tolerera behandlingen utan bedövningsmedel.

Om du ändå önskar bedövningsmedel finns det tillgängligt. Behandlingen tar sammanlagt cirka 45 minuter, och du kan gå tillbaka till ditt arbete direkt efter. PRP är en enkel och effektiv behandling för tunnhårighet, och kan användas vid håravfall hos både män och kvinnor. PRP är en naturlig behandling utan biverkningar som använder kroppens egen förmåga till läkning.

Vad är PRP behandling?

Behandling med PRP syftar till att stimulera hårväxt och förbättra hårkvaliteten. Ett blodprov tas från armvecket och blodplättarna separeras från det övriga blodet i en centrifugeringsprocess. Den nu framställda – blodplättsrika – delen av blodet ges med nålstick på de områden av skalpen som ska behandlas.

Ett vanligt blodprov tas från armvecket. Blodet kommer sedan att behandlas under cirka 15 minuter för att separera plasman och blodplättarna – de delar som används vid behandlingen – från det övriga blodet. Den från blodet utvunna plasman med blodplättar ges med flera små nålstick (injektioner) i hårbotten motsvarande det område som behöver behandlas. Efter en PRP behandling kan det finnas en lätt svullnad och rodnad i hårbotten men det brukar normalt inte synas för andra. Behandlingen efterlämnar inga ärr. Den sammanlagda tiden för besöket uppgår till cirka 45 minuter och man kan återgå till jobbet samma dag.

De flesta tolererar ett vanligt nålstick men om man upplever obehag kan man få lokalbedövning inför detta moment.

PRP behandling för hår

En PRP behandling kan användas vid manligt håravfall (androgen alopeci). Manligt håravfall drabbar fler än hälften av alla män och märks till en början som tunnare hår på kronan och i vikarna. Det beror på att fler hårsäckar finns i vilofas än hos den som inte har manligt håravfall. Vid behandling med PRP sker en förskjutning så att hårsäcken istället drivs in i tillväxtfas. Håret kommer uppfattas som tätare och frodigare. 

Kvinnor som drabbas av håravfall får istället ofta den diffusa typen av kvinnligt håravfall (telogent effluvium). Det sker ofta i samband med att kroppen utsätts för stress, tex under en graviditet eller i perioder av livet då man sover för lite eller har en hög arbetsbelastning. Håret faller då av diffust från skalpen och man kan märka det när man borstar eller tvättar håret. Behandling med PRP kan vid diffust håravfall påskynda hårsäckarnas återhämtning så att håret blir lika tätt och starkt som tidigare.

Både kvinnor och män kan drabbas av fläckvis håravfall (alopecia areata). Håret faller då bort från en eller flera skarpt avgränsade fläckar på skalpen. Även vid fläckvis håravfall är stress en utlösande faktor. Tillståndet är ofta självläkande men det kan ta upp till två år innan håret växer tillbaka. Behandling med PRP kan påskynda läkningsprocessen så att håret växer tillbaka snabbare.

Att tänka på inför en PRP-behandling

 • Ta inga antiinflammatoriska läkemedel, t ex ibuprofen, 48 timmar innan PRP-behandlingen.
 • Du kan däremot ta en Alvedon två timmar före behandlingen.
 • Vi rekommenderar att du tvättar håret på behandlingsdagens morgon. Använd sparsamt med hårprodukter.
 • Nålsticken känns, men de flesta brukar klara behandlingen utan bedövningsmedel. Om du ändå önskar bedövningsmedel finns det tillgängligt.
 • Behandlingen tar sammanlagt cirka 45 minuter.

Att tänka på efter en PRP-behandling

 • Vanligen ges tre behandlingar men fyra veckors mellanrum, följt av en fjärde behandling efter ytterligare tre månader. Resultatet, med ett fylligare och starkare hår, brukar ha växt fram efter cirka tre till fyra månader.
 • Efter behandlingen kan du känna en lättare spänningshuvudvärk som brukar avta inom ett par timmar. Det går bra att ta en Alvedon.
 • Eftersom behandlingen sker genom små nålstick i skalpen eller huden kan det efter behandlingen också förekomma mindre mängder torkat blod på de platser som behandlats. Det går bra att använda en kompress som fuktas med vanligt kranvatten för att torka bort det torkade blodet.
 • Du kan återgå till ditt arbete samma dag.
 • Det går bra att tvätta håret samma kväll.
 • Vi rekommenderar att du väntar med fysisk aktivitet till dagen efter behandlingen.
 • I ovanliga fall kan ett litet blåmärke i armvecket uppstå i samband med blodprovstagningen.
 • I mycket sällsynta fall kan en infektion i den del av huden som behandlats med PRP uppstå. Det märker du genom tilltagande svullnad, rodnad och smärta. Kontakta i så fall FRANK så ordnar vi en snar bedömning av det behandlade området.

PRP behandling Stockholm

Är du intresserad av att veta mer eller vill du påbörja en PRP-behandling? Vi har en klinik i centrala Stockholm där vi hjälper dig igenom hela processen från start till mål. Börja din resa med en kostnadsfri konsultation hos oss och välj sedan om du vill fortsätta med en behandling.