Håravfall hos kvinnor

Människan fäller i normalfallet mellan 50 och 100 hårstrån per dag. Om du tappar fler hårstrån än så, kan det finnas en underliggande orsak till ditt håravfall. Likaså kan hastigt uppkomna kala fläckar på hjässan eller en bena som börjar bli bredare, vara anledning till att undersöka din hårbotten och dina hårsäckar närmare.
Många associerar håravfall till män, men det är långt ifrån ovanligt med kvinnligt håravfall. Följande tillstånd utgör de vanligaste orsakerna till håravfall hos kvinnor.
Diffust håravfall kännetecknas av att mycket hår faller av från huvudet under kort tid. Denna typ av håravfall är ofta förknippad med en påfrestning på kroppen, till exempel stress. Ärftligt håravfall innebär å andra sidan en förtunning av håret orsakad av genetiska förutsättningar. Androgen alopeci finns hos både män och kvinnor, men medan håravfallet hos män ofta innebär ett hårfäste som kryper bakåt med åren, är det hos kvinnor ofta mer diffust. Vid alopecia areata uppstår en kal fläck relativt plötsligt på huvudet eller annan behårad hudyta på kroppen.
I ovanligare fall kan håravfallet bero en underliggande sjukdom eller bristtillstånd.
Exempel på sådana är:
  • Över- eller underfunktion i sköldkörteln
  • Autoimmuna sjukdomar så som systemisk lupus erythematosus, Addisons sjukdom, celiaki eller sklerodermi
  • Infektion med ringorm
  • Hodgkins lymfom
  • Brist på vitamin B7 (biotin)
Många kvinnor upplever ökat håravfall i samband med övergångsåldern, vilket beror på lägre nivåer av de kvinnliga könshormonen östrogen och progesteron. Håravfall av den här typen är oftast förknippade med andra övergångsbesvär som till exempel viktökning, torr hud, torra slemhinnor i underlivet och oregelbundna menstruationer.
Under graviditet får många kvinnor finare och tjockare hår, medan man efter förlossningen istället kan uppleva att håret tunnas ut. Det är ett helt normalt fenomen som beror på att hårsäcken på grund av graviditetshormonerna finns i tillväxtfas under graviditeten, för att sedan återgå till vilofas efter förlossning.

Skillnad på diffust håravfall och fläckvis håravfall

Vid diffust håravfall kommer fler hårsäckar än normalt gå in i sitt vilostadium och tillståndet kännetecknas av att mycket hår faller av under kort tid. Det brukar ofta märkas när man borstar eller tvättar håret. Man kan ibland identifiera en utlösande orsak till håravfallet, till exempel psykisk stress, sömnbrist, förlossning, graviditet eller infektion. I ovanligare fall kan håravfallet bero på sköldkörtelrubbning, bristtillstånd, eller uppträda fläckvis och tillståndet kan då ha en autoimmun orsak. 
Fläckvis håravfall, alopecia areata, innebär att en väl avgränsad kal fläck uppstår på hjässan. Orsaken är inte klarlagd, men autoimmun sjukdom eller ärftlighet kan vara bakomliggande förklaringar. Den kala fläcken uppstår ofta plötsligt. Prognosen vid en enstaka kal fläck är oftast god även om det kan ta 1-2 år innan håret växer tillbaka. Ovanligare former av samma tillstånd är alopecia totalis där allt hår på huvudet faller av, och alopecia universalis där hela kroppsbehåringen är drabbad.

Orsak till håravfall för kvinnor

Infektioner: En infektion som kommer i samband med influensa eller sjukdom kan i vissa fall resultera i håravfall. Här behövs oftast ingen behandling utan med tiden växer håret ut igen. 
Graviditet: När kvinnor är gravida så blir håret tjockare pågrund av att fler hårsäckar är verksamma. I samband med förlossningen kan därför håret tunnas ut och i vissafall resultera i håravfall.  
Psykiska faktorer: När man lider av en deprission kan man ibland drabbas av diffust håravfall. 
Medicin: Vissa mediciner kan orsaka diffust håravfall. 

Behandling håravfall - Kvinnor

Oavsett om håravfallet är av den diffusa eller ärftliga typen finns fördelar med att påbörja behandling i tid. PRP hjälper kroppen att hjälpa sig själv genom att stimulera hårsäcken att gå in i aktiv fas, så att den kan börja producera hår igen. PRP injiceras i hårbotten och innehåller trombocyter (som frisätter tillväxtfaktorer) som arbetar för att dina hårsäckar inte ska ta långledigt.
Boka en kostnadsfri konsultation kring kvinnligt håravfall!