Håravfall kvinna

Håravfall hos kvinnor kan ha olika orsak men vanligast är den diffusa formen av håravfall (telogent effluvium). Vid diffust håravfall kommer fler hårsäckar än normalt gå in i sitt vilostadium och tillståndet kännetecknas av att mycket hår faller av under kort tid. Det brukar ofta märkas när man borstar eller tvättar håret. Man kan ibland identifiera en utlösande orsak till håravfallet, till exempel psykisk stress, sömnbrist, förlossning, graviditet eller infektion. I ovanligare fall kan håravfallet bero på sköldkörtelrubbning, bristtillstånd, eller uppträda fläckvis och tillståndet kan då ha en autoimmun orsak. Ärftligt håravfall, som är den vanligaste orsaken till tunnhårighet hos män, förekommer också hos kvinnor men det är betydligt ovanligare.

Fläckvis håravfall, alopecia areata, innebär att en. välavgränsad kal fläck uppstår på hjässan. Orsaken är inte klarlagd, men autoimmun sjukdom eller ärftlighet kan vara bakomliggande förklaringar. Den kala fläcken uppstår ofta plötsligt. Prognosen vid en enstaka kal fläck är oftast god även om det kan ta 1-2 år innan håret växer tillbaka. Ovanligare former av samma tillstånd är alopecia totalis där allt hår på huvudet faller av, och alopecia universalis där hela kroppsbehåringen är drabbad.


Orsak till håravfall för kvinnor

Infektioner: En infektion som kommer i samband med influensa eller sjukdom kan i vissa fall resultera i håravfall. Här behövs oftast ingen behandling utan med tiden växer håret ut igen. 

Graviditet: När kvinnor är gravida så blir håret tjockare pågrund av att fler hårsäckar är verksamma. I samband med förlossningen kan därför håret tunnas ut och i vissafall resultera i håravfall.  

Psykiska faktorer: När man lider av en deprission kan man ibland drabbas av diffust håravfall. 

Medicin: Vissa mediciner kan orsaka diffust håravfall. 

Vill du veta mer om vad ditt eventuella håravfall kan bero på? Eller vill du förebygga håravfall i tid. Boka en kostnadsfri konsultation hos FRANK!

Behandling håravfall - Kvinnor

Oavsett om håravfallet är av den diffusa eller ärftliga typen finns fördelar med att påbörja behandling i tid. PRP hjälper kroppen att hjälpa sig själv genom att stimulera hårsäcken att gå in i aktiv fas, så att den kan börja producera hår igen. PRP injiceras i hårbotten och innehåller trombocyter (som frisätter tillväxtfaktorer) som arbetar för att dina hårsäckar inte ska ta långledigt.

Boka en kostnadsfri konsultation kring kvinnligt håravfall!