Varför tappar jag hår i duschen

Har du noterat att det samlas hår i golvbrunnen när du duschar? Oftast är det helt normalt, men ibland kan det vara ett tecken på att dina hårsäckar börjat krokna.

Hårsäckarna är de inbuktningar i skalpens hud som hårstrån växer ifrån. De kan inte ses med blotta ögat. Vanligen har en människa ett par hundratusen hårsäckar disponerade över skalpen, och från varje hårsäck växer mellan ett och fyra hårstrån. Tillsammans utgör alla dessa hårstrån din frisyr. Hårsäckarnas form styr också hårstråts form – rakt eller lockigt.

Hårsäckarna arbetar dock inte hela tiden med att producera hårstrån. De behöver precis som du och jag också tid till återhämtning ibland. Hårsäcken rör sig därför mellan olika faser – aktiv fas, övergångsfas och vilofas – i en så kallad livscykel. Det är i den aktiva fasen som hårsäcken producerar hårstrån, vanligen pågår den fasen under flera år. Under övergångsfasen släpper hårsäcken taget om sina hårstrån som nu mycket lätt lossnar från skalpen. Under vilofasen hämtar hårsäcken ny energi för att sedan igen gå in i sin aktiva fas och på nytt börja producera hårstrån.

Mot bakgrund av detta är det inte märkligt att hår faller av våra huvuden ibland. Det sker i själva verket hela tiden. När vi duschar kommer vattnet att spola med sig flera hårstrån som sitter löst i de hårsäckar som finns i övergångsfasen. Det är dessa hårstrån vi sedan ser i golvbrunnen.

Hur vet jag om jag tappar för mycket hår och vad beror det på?

I den sundaste av hårbottnar befinner sig mellan 80 och 90% av alla hårsäckar i aktiv fas. De övriga hårsäckarna är alltså sådana som redan fällt sitt hår och inväntar rätt tidpunkt att börja producera nytt, eller står i begrepp att göra det. I en hårbotten som mår mindre bra befinner sig å andra sidan fler hårsäckar i övergångs- eller vilofas. Det är svårt att säga exakt hur mycket hår som är för mycket att tappa. Om man nyper ett stadigt tag om en del av sitt hår och varsamt men bestämt drar i det, så ska inte alltför många hårstrån lossna. Ett enklare sätt är helt enkelt att titta på ditt hår: vikar, krona och hjässa, och jämföra det med en några år gammal bild på dig själv. Ser håret tunnare ut?

Tunnhårighet kan bero på flera olika orsaker. Hos män är ärftligt håravfall (även kallat manligt håravfall) den vanligaste orsaken. Hos kvinnor är istället den diffusa formen den dominerande typen av håravfall, vilken till exempel kan uppträda i samband med stress eller psykisk påfrestning. Hos andra kan en kal fläck på huvudet uppstå relativt plötsligt, även kallat fläckvis håravfall.

Vad gör jag om jag tappar för mycket hår?

Det är viktigt att ta hand om sin hårbotten så att hårsäckarna mår bra. Tänk på att hårsäckarna är inbäddade i hårbotten och att skalpens hud är deras omgivning. Det är därför viktigt att skalpen vare sig är torr eller inflammerad, så att hårsäckarna får en så bra miljö som möjligt att producera hårstrån i. Många använder ett schampo mot håravfall med en lugnande och återfuktande effekt på hårbotten.

Man ska också tänka på att hårstråna som utgör din frisyr behöver visas från sin bästa sida för att ge intrycket av ett friskt och frodigt hår. Ett schampo som ger volym till håret kan bistå i det. När håret börjar bli tunnare kan man använda hårfiber som en del av sin rutin för att håret ska uppfattas tätare. Hårfiber består av bomull och fäster till befintliga hårstrån vilket ger en illusion av tätare hår.

Vid specifika orsaker till håravfall finns idag flera etablerade behandlingar, till exempel PRP-behandling, läkemedel eller hårtransplantation. Du kan läsa mer om dem här.