Vad är en vampyrbehandling?

En vampyrbehandling är ett annat ord för PRP, eller injektion med blodplättsrik plasma. Behandlingen syftar till att stimulera hårväxt och förbättra hårkvaliteten. Ett blodprov tas från armvecket och blodplättarna separeras från det övriga blodet i en centrifugeringsprocess. Den nu framställda – blodplättsrika – delen av blodet ges med nålstick på de områden av skalpen som ska behandlas. 

Hur går en vampyrbehandling till?

Ett vanligt blodprov tas från armvecket. Blodet kommer sedan att behandlas under cirka 15 minuter för att separera plasman och blodplättarna – de delar som används vid behandlingen – från det övriga blodet. Den från blodet utvunna plasman med blodplättar ges med flera små nålstick (injektioner) i hårbotten motsvarande det område som behöver behandlas. Efter behandlingen kan det finnas en lätt svullnad och rodnad i hårbotten men det brukar normalt inte synas för andra. Behandlingen efterlämnar inga ärr. Den sammanlagda tiden för besöket uppgår till cirka 45 minuter och man kan återgå till jobbet samma dag.

De flesta tolererar ett vanligt nålstick men om man upplever obehag kan man få lokalbedövning inför detta moment.

Vem är PRP behandling till för?

PRP kan användas vid behandling av manligt håravfall (androgen alopeci). Manligt håravfall drabbar fler än hälften av alla män och märks till en början som tunnare hår på kronan och i vikarna. Det beror på att fler hårsäckar finns i vilofas än hos den som inte har manligt håravfall. Vid behandling med PRP sker en förskjutning så att hårsäcken istället drivs in i tillväxtfas. Håret kommer uppfattas som tätare och frodigare.

Kvinnor som drabbas av håravfall får istället ofta den diffusa typen av håravfall (telogent effluvium). Det sker ofta i samband med att kroppen utsätts för stress, tex efter en graviditet eller i perioder av livet då man sover för lite eller har en hög arbetsbelastning. Håret faller då av diffust från skalpen och man kan märka det när man borstar eller tvättar håret. Behandling med PRP kan vid diffust håravfall påskynda hårsäckarnas återhämtning så att håret blir lika tätt och starkt som tidigare.

Både kvinnor och män kan drabbas av fläckvis håravfall (alopecia areata). Håret faller då bort från en eller flera skarpt avgränsade fläckar på skalpen. Även vid fläckvis håravfall är stress en utlösande faktor. Tillståndet är ofta självläkande men det kan ta upp till två år innan håret växer tillbaka. Behandling med PRP kan påskynda läkningsprocessen så att håret växer tillbaka snabbare.

Hur fungerar vampyrbehandlingen?

Vi har omkring 100 000 hårsäckar i vår hårbotten där varje hårsäck är potentiellt hårbildande. Hårsäcken rör sig mellan tre olika faser i en livscykel. I den första fasen befinner sig hårsäcken i ett tillväxtstadium – blodtillförseln och tillgången på så kallade tillväxtfaktorer är god. I de två senare faserna avtar näringstillförseln till hårsäcken som så småningom går in i ett vilostadium och hårstråt faller av. Hos unga människor som ännu inte drabbats av håravfall befinner sig cirka 90% av skalpens alla hårsäckar i tillväxtstadiet – håret kommer att uppfattas som tätt och frodigt. 

Vid en PRP-behandling används kroppens egen förmåga till läkning och tillväxt. Genom att isolera plasma och blodplättar från det övriga blodet erhålls en lösning med hög koncentration av blodplättar – platelet-rich-plasma. Blodplättar är en typ av blodkropp som finns hos alla människor och som innehåller tillväxtfaktorer. När PRP injiceras i hårbotten kommer blodplättarna aktiveras och frisätta tillväxtfaktorer som i sin tur bland annat ökar kollagensyntesen och blodtillförseln till hårsäcken. Målsättningen med PRP är att hålla kvar hårsäcken i sitt tillväxtstadium, och hindra den att gå in i vilofas.