Telogent effluvium – diffust håravfall

diffust håravfall

VAD INNEBÄR DIFFUST HÅRAVFALL?

Diffust håravfall, telogent effluvium, är den vanligaste orsaken till håravfall hos kvinnor. Vid diffust håravfall kommer fler hårsäckar än normalt gå in i den vilande fasen av sin livscykel (telogen fas). Tillståndet kännetecknas av att mycket hår faller av under kort tid. Det kan röra sig om omkring 1000 hårstrån som faller av dagligen och håravfallet brukar pågå under några veckor. Håravfallet uppmärksammas ofta hos individen som drabbas i samband hårborstning eller hårtvätt. Till skillnad från till exempel manligt håravfall (androgen alopeci) eller alopecia areata (fläckvis håravfall), kännetecknas diffust håravfall av att hela hjässans hår drabbas. 

VARFÖR DRABBAS MAN AV DIFFUST HÅRAVFALL?

Diffust håravfall kan uppstå när kroppen utsätts för en påfrestning. Det kan handla om en emotionell stressreaktion eller en fysisk belastning på kroppen. Håravfallet uppträder i regel ett par till tre månader efter den utlösande orsaken. Exempel på utlösande orsaker kan vara:

 • Psykisk stress
 • Sömnbrist
 • Förlossning
 • Infektion
 • Sköldkörtelrubbning
 • Blodbrist
 • Bristtillstånd (zink, järn)
 • Genomgången operation
 • Läkemedel 

  TAPPA HÅR PÅ GRUND AV STRESS

  Att leva i dagens samhälle medför höga krav på oss som människor. När vi känner att vi inte kan prestera till den nivå som vi upplever är förväntat av oss blir vi ofta stressade. Kroppens reaktion på stress kan se olika ut från gång till gång och mellan individ och individ. Nedsatt aptit, insomningssvårigheter och magbesvär är vanliga symtom på stress. Ibland kan kroppen svara på stress med att fälla hår från huvudet.

  HÅRAVFALL VID COVID-19

  Många patienter har rapporterat om håravfall i efterdyningarna av en COVID-19-infektion. Även om viruset är nytt och alla dess egenskaper ännu inte är kända, pekar det mesta mot att det inte är viruset självt som orsakar håravfallet. Istället är det den fysiska och psykiska stress som COVID-19-infektionen utgjort som drivit in hårsäcken i sin vilofas. Sannolikt är alltså håravfall vid COVID-19 ett uttryck för telogent effluvium.

  KOMMER HÅRET ATT VÄXA TILLBAKA?

  Diffust håravfall är i regel självläkande och håret brukar växa ut igen efter några månader.

  När kroppen utsätts för stress kommer energin att kanaliseras till annan vävnad än hårsäckarna. Hårsäcken kommer då att fälla sina hårstrån och gå in i vilofas. Här kan man säga att den väntar på bättre tider. När påfrestningen mot kroppen så småningom avtagit kommer hårsäcken igen att gå in i aktiv fas och påbörja produktionen av nya hårstrån. Men hår växer långsamt, omkring en centimeter i månaden – och det kommer därför att ta tid innan håret når samma längd som du hade förut.

  HUR BEHANDLAS DIFFUST HÅRAVFALL?

  Flera behandlingar för att påskynda återväxten av nytt hår har prövats. Till dessa hör bland annat minoxidil, inpackningar innehållandes koffein, och PRP (platelet-rich-plasma).

  Vill du boka en rådgivning? Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation på vår klinik i Stockholm!