Telogent effluvium – diffust håravfall

Vad innebär diffust håravfall?

Diffust håravfall, telogent effluvium, är den vanligaste orsaken till håravfall hos kvinnor. Vid diffust håravfall kommer fler hårsäckar än normalt gå in i den vilande fasen av sin livscykel (telogen fas). Tillståndet kännetecknas av att mycket hår faller av under kort tid. Det kan röra sig om omkring 1000 hårstrån som faller av dagligen och håravfallet brukar pågå under några veckor. Håravfallet uppmärksammas ofta hos individen som drabbas i samband hårborstning eller hårtvätt. Till skillnad från till exempel manligt håravfall (androgen alopeci) eller alopecia areata (fläckvis håravfall), kännetecknas diffust håravfall av att hela hjässans hår drabbas. 

Varför drabbas man av diffust håravfall?

Diffust håravfall kan uppstå när kroppen utsätts för en påfrestning. Det kan handla om en emotionell stressreaktion eller en fysisk belastning på kroppen. Håravfallet uppträder i regel ett par till tre månader efter den utlösande orsaken. Exempel på utlösande orsaker kan vara:

  • Psykisk stress
  • Sömnbrist
  • Förlossning
  • Infektion
  • Sköldkörtelrubbning
  • Blodbrist
  • Bristtillstånd (zink, järn)
  • Genomgången operation
  • Läkemedel

Kommer håret att växa tillbaka?

Diffust håravfall är i regel självläkande och håret brukar växa ut igen efter några månader.

Hur behandlas diffust håravfall?

Flera behandlingar för att påskynda återväxten av nytt hår har prövats. Till dessa hör bland annat minoxidil, inpackningar innehållandes koffein, och PRP (platelet-rich-plasma).

Vill du boka en rådgivning? Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation på vår klinik i Stockholm!