PRP och rosacea

Vad är rosacea?

Rosacea är en inflammatorisk sjukdom i huden och hudens blodkärl. Symtombilden domineras av rodnad med eller utan utslag i ansiktet - ofta över näsa och kinder. Hos en del syns vidgade blodkärl i den del av huden som är drabbad. Ibland kan till exempel solexponering eller intag av alkohol eller starka kryddor förvärra sjukdomen. Med tiden kan rodnaden bli mer eller mindre permanent.

Behandling mot rosacea?

En del upplever förbättring av rosacea med PRP-behandling. PRP är en enkel och naturlig behandling där kroppens egen förmåga till läkning används. Ett vanligt blodprov tas i armvecken och blodet behandlas i en centrifug för att isolera blodplasma med hög koncentration av blodplättar. Blodplättar innehåller så kallade tillväxtfaktorer, som stimulerar nybildning av bland annat kollagen. Plasman injiceras med nålstick på den drabbade hudytan.