Fläckvis håravfall – varför får jag det?

Vad är alopecia areata?

Fläckvis håravfall, alopecia areata, innebär att en välavgränsad, kal fläck uppstår på hjässan.

Ibland är det istället skägget, ett ögonbryn eller annan del av kroppen som är drabbat. Den kala fläcken uppstår ofta plötsligt. Det finns en skarp gräns mellan det drabbade området och hårväxten runt omkring, som är helt normal. Tillståndet är vanligen inte förknippat med någon annan sjukdom.

Orsaken till alopecia areata är inte klarlagd, men en autoimmun process är sannolikt bakomliggande förklaringen. Det innebär att kroppens eget immunförsvar angriper hårsäcken vilket gör att den tappar förmågan att producera hår. Ibland kan psykisk stress eller en infektion vara en utlösande faktor. Alopecia areata förekommer i alla åldrar, men brukar debutera efter tonåren.

Ovanligare former av samma tillstånd är alopecia totalis där allt hår på huvudet faller av, och alopecia universalis, där hela kroppsbehåringen är drabbad.

Kommer håret på den kala fläcken att växa tillbaka?

Prognosen vid en enstaka kal fläck är oftast god även om det kan ta ett till två år innan håret växer tillbaka. När håret växer tillbaka, kommer det till en början vara ljust och sprött, så kallat vellushår. Har man en gång drabbats av en kal fläck, löper man större risk att få en ny på samma, eller en annan plats på kroppen. Flera kala fläckar, debut i tidig ålder och engagemang av större hudpartier (alopecia totalis och alopecia universalis) medför sämre prognos för håråterväxt.

Vilka behandlingar finns vid alopecia areata?

Flera behandlingar har prövats vid fläckvis håravfall, men tillståndet är ofta svårbehandlat. Eftersom prognosen vid enstaka kal fläck generellt är god, kan behandlingen syfta till att påskynda håråterväxten.

Exempel på behandlingar som använts vid fläckvis håravfall är kortisoninjektioner i huden, kortisonkräm och PRP-behandling (platelet-rich plasma). Vid svårare fall kan patienten behöva utprovning av en peruk.

Har du några funderingar kring håravfall? Kontakta oss genom vårt onlineformulär för håravfall